מחבר: seo@do-seo.co.il

  אם בעבר שיטת דיווח הנוכחות הייתה באמצעות כרטיס שעון נוכחות מכאני אליו הצמידו כרטיס נוכחות מקרטון, כיום ברוב מקומות…

Read more